งานระบบ network

งานระบบ network เปรียบเหมือนงานทำถนน หรือระบบ จราจร   ถ้าทำดีมันก็อยู่ได้นาน  แต่ถ้าทำไม่ดีมันจะมีปัญหา ในการรับส่งข้อมูล   ตัวข้อมูลเองก็เหมือนรถที่ใช้วิ่ง  ให้รถดีแค่ไหน ก็วิ่งไม่ได้ถ้าถนนไม่ดี